Jak egzekwować swoje należności?

Zawarłeś umowę, wywiązałeś się ze swojego zobowiązania – dostarczyłeś towar lub usługę w umówionej ilości oraz jakości, wystawiłeś fakturę a płatności brak? Takie sytuacje bardzo często zdarzają się w praktyce – windykacja należności dotyka niemal każdego przedsiębiorcę. Zwlekanie z płatnościami prowadzi do zatorów płatniczych i pogorszenia płynności firmy, dlatego warto...

Czy wyzbycie się majątku przez przedsiębiorcę jest sposobem na uniknięcie egzekucji

Wizja nieuchronnej egzekucji komorniczej nierzadko skłania dłużników do podejmowania działań mających na celu ukrycie czy nawet wyzbycie się istotnych składników swojego majątku. W praktyce częstym zjawiskiem jest dokonywanie darowizn na najbliższych członków rodziny czy zbywanie mienia po istotnie zaniżonej wartości. Wszystko po to, aby wierzyciel nie mógł dokonać zajęcia i...

Podział majątku po rozwodzie a prowadzenie przedsiębiorstwa w formie JDG

Rozwód jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka, pociągający za sobą nie tylko emocjonalne, ale i znaczące konsekwencje prawne i finansowe. Jednym z najbardziej skomplikowanych aspektów po rozwodzie jest podział majątku wspólnego byłych małżonków. Zazwyczaj podział majątku obejmuje takie składniki jak nieruchomości, samochody, ruchomości stanowiące wyposażenie domu czy...

Bezpłatny okres próbny może być pułapką dla sprzedawców

Jeśli przedsiębiorca oferuje bezpłatny okres próbny, który po zakończeniu automatycznie przekształca się w abonament płatny, musi poinformować klienta o jego prawie do odstąpienia od umowy w sposób jasny, zrozumiały i dokładny. W przeciwnym razie zamiast 14 dni konsument będzie miał aż 12 miesięcy na odstąpienie od umowy.