Za oszustwa podatkowe pracownika nie powinien odpowiadać pracodawca

Jeśli za plecami pracodawcy pracownik wystawiał puste faktury, to pracownik powinien ponosić konsekwencje swojego działania i to on będzie zobowiązany do zapłaty wykazanego na fakturach VAT-u – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Taka linia orzecznicza powinna zwiększyć bezpieczeństwo przedsiębiorstw poszkodowanych nieuczciwą działalnością swoich...

Estoński CIT korzystny dla firm, tylko nie wszystkie potrafią z niego korzystać

Jak wynika z danych ministerstwa finansów, z estońskiego CIT korzysta zaledwie około 12,7 tys. przedsiębiorstw w kraju. Zaledwie, bo według zapowiedzi autorów tego systemu rozliczeń miało na niego przejść 200 tys. firm tylko do końca 2021 roku. Co jest tego przyczyną, skoro w rzeczywistości to bardzo dobre, opłacalne dla firm rozwiązanie?

Polską rezydencję podatkową można zmienić

Zgodnie z przepisami polskim rezydentem podatkowym jest to osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terenie naszego kraju. Samo miejsce zamieszkania dla celów podatkowych osoby fizycznej określa art. 3 ust. 1a ustawy PIT. To jedno z ważniejszych zagadnień dla osób planujących emigrację pod kątem optymalizacji finansowej i zmiany rezydencji podatkowej.

10-procentowy podatek minimalny. Kogo obciąży?

Rok 2024 będzie pierwszym, za który niektórzy podatnicy CIT wykazujący za dany rok podatkowy stratę lub bardzo niskie dochody będą musieli rozliczyć tzw. podatek minimalny. Nowe obciążenie ma objąć większych podatników CIT, jednak w praktyce każda spółka opodatkowana CIT powinna przeanalizować, czy nie znajduje się w grupie podmiotów objętych podatkiem minimalnym.