Zmiany w prawie 2024 – co czeka przedsiębiorców?

Przyjrzyjmy się, co nowego zostało wprowadzone oraz co jeszcze czeka przedsiębiorców w roku 2024. Na wiele nowelizacji osoby prowadzące firmy czekają od kiedy ich spokój zaburzył Polski Ład, inne z nich mogą okazać się nieco mniej przyjazne.

Zmiany w prawie 2024 – dwukrotna zmiana minimalnego wynagrodzenia

Tak jak w roku poprzednim, także i w tym minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwa razy. Jest to skutek bardzo wysokiej inflacji, która ma na takie rozwiązanie decydujący wpływ. Przy obecnych wskaźnikach zmiany cen, wydaje się, że będzie to ostatni rok, w którym taka sytuacja będzie miała miejsce.

Przejdźmy jednak do szczegółów. Pierwsza podwyżka miała miejsce 1 stycznia 2024 roku:

 • wynagrodzenie minimalne za pracę wzrosło do 4242 zł,
 • minimalna stawka godzinowa wyniosła natomiast 27,70 zł.

Od 1 lipca 2024 roku kwoty te ulegną zmianie i będą wyglądały następująco:

 • dla minimalnej krajowej będzie to – 4300 zł,
 • minimalna stawka godzinowa wyniesie – 28,10 zł.

Powyższe kwoty wpływają także na inne świadczenia, między innymi na:

 • kwoty wynagrodzenia wolne od potrąceń;
 • dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
 • wynagrodzenie przy przestoju w pracy;
 • wysokość odprawy przysługującej pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę w okolicznościach określonych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zmiany w prawie 2024 – większy ZUS

Wraz z nowym rokiem podwyżki nie ominęły oczywiście obowiązków przedsiębiorców wobec ZUS. Składki na ubezpieczenie społeczne zależne są od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. W 2024 roku jest to kwota 7824 zł. Podstawę wymiaru składek stanowi 60% tego wynagrodzenia (4694,40 zł).

Składki ZUS wynoszą zatem:

 • emerytalna 19,52% – 916,35 zł,
 • rentowa 8% – 375,55 zł,
 • chorobowa (fakultatywna) 2,45% – 115,01 zł,
 • wypadkowa 1,67% – 78,40 zł,
 • Fundusz Pracy 2,45% – 115,01 zł.

Razem:

 • bez składki chorobowej – 1600,32 zł,
 • ze składką chorobową – 1715,28 zł.

W przypadku małego ZUS podstawę wymiaru stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę. To oznacza, że aktualna wysokość składek ulegnie zmianie z dniem 1 lipca 2024 roku. Przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych zasad opłacają składki od podstawy wynoszącej 30% minimalnej płacy. Wygląda to następująco:

1. od 1 stycznia 2024 roku:

 • emerytalna 19,52% – 248,41 zł,
 • rentowa 8% – 101,31 zł,
 • chorobowa (fakultatywna) 2,45% – 31,18 zł,
 • wypadkowa 1,67% – 21,25 zł,
 • Fundusz Pracy 2,45% – zwolnienie.

Razem:

 • bez składki chorobowej – 371,47 zł,
 • ze składką chorobową – 402,65 zł.

2. od 1 lipca 2024 roku:

 • emerytalna 19,52% – 251,81 zł,
 • rentowa 8% – 103,20 zł,
 • chorobowa (fakultatywna) 2,45% – 31,61 zł,
 • wypadkowa 1,67% – 21,54 zł,
 • Fundusz Pracy 2,45% – zwolnienie.

Razem:

 • bez składki chorobowej – 376,22 zł,
 • ze składką chorobową – 408,16 zł.

Ważne! Powyższe kwoty są jedynie minimalnym pułapem. Przedsiębiorca, chcąc np. mieć wyższą emeryturę lub zasiłek chorobowy, może uiszczać wyższe składki. Ich maksymalny limit w roku bieżącym wynosi 19 560 zł (250% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia).

Wakacje ZUS

Zmiany w prawie 2024 obejmują także „zwolnienie” z ZUS. Pod koniec bieżącego roku ma bowiem zostać udostępniona możliwość skorzystania z tzw. wakacji ZUS. Co to oznacza?

W ramach wspomnianych wakacji przedsiębiorca raz w ciągu roku kalendarzowego (sam wybiera miesiąc), będzie uprawniony do zwolnienia z obowiązku opłacania składek emerytalnej, rentowej, chorobowej (o ile taką opłaca) i wypadkowej. Składki te zostaną sfinansowane z budżetu państwa, co też oznacza, że przedsiębiorca nie traci ubezpieczenia w okresie „wakacyjnym”.

Nowa instytucja obejmuje jedynie mikroprzedsiębiorców, czyli te podmioty, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniały mniej niż 10 pracowników, oraz
 • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży i operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 2 mln euro lub też suma aktywów ich bilansu finansowego sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekroczyła równowartości 2 mln euro.

Kasowy PIT – od drugiej połowy roku

Jak zapewnią rządzący, zmiany w prawie 2024 mają nieco ulżyć przedsiębiorcom. Od drugiej połowy roku ma zostać wprowadzony kasowy PIT. Aktualnie przedsiębiorcy odprowadzają podatek dochodowy od wystawionych faktur. Nie ma przy tym znaczenia czy kontrahenci wywiązali się ze swoich zobowiązań i dokonali należnej zapłaty. Jest to tzw. metoda memoriałowa rozliczania PIT.

Kasowy PIT będzie z kolei dawał możliwość wyliczania podatku od kwot rzeczywiście otrzymanych, a nie tych widniejących na fakturze. Koszty uzyskania przychodów również będą potrącane w dacie zapłaty za otrzymany towar lub usługę. Będzie to instytucja dowolna — przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z metody kasowej, nie będzie to jednak jego obowiązek.

Z omawianej metody rozliczania podatku dochodowego będą mogli skorzystać jedynie mali przedsiębiorcy, tj. ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a ich przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 500 tys. zł. Na kasowy PIT załapią się także przedsiębiorcy (JDG), którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak ułatwić sobie pracę?

Każda taka zmiana to wyzwanie dla przedsiębiorców. Już samo śledzenie tego co czeka nas w kolejnych miesiąc jest czasochłonne.

Aby zapewnić sobie spokojną pracę warto zastanowić się nad wyborem właściwego oprogramowania księgowego, które jest aktualizowane na bieżąco i uwzględnia zmiany w prawie.

360 Księgowość to program księgowy online, który zapewnia dostęp do dokumentów z każdego miejsca na świecie. Bezpłatne aktualizacje, a także darmowa pomoc techniczna stanowi wsparcie dla przedsiębiorców.

Wszystkie dokumenty znajdują się w jednym miejscu przez co, łatwo je odnaleźć. Proste i szybkie tworzenie i wysyłka choćby plików JPK stanowi dużą oszczędność czasu. Program automatyzuje wiele czynności księgowych, dzięki czemu minimalizuje ilość popełnianych błędów. W programie w prosty sposób można wystawiać i wysyłać faktury, a ZUS i PIT przedsiębiorcy nie będą już spędzać snu z powiek.

Dodatkowo po założeniu konta, z programu można korzystać bezpłatnie do 6 miesięcy, co pozwala na zapoznanie się z jego funkcjonalnościami – https://www.360ksiegowosc.pl/wyprobuj-program-do-ksiegowosci-online/

Zmiany w prawie 2024 – dotyczy również miejsca pracy

Zmiany w prawie 2024 dotknęły również przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Znowelizowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zmiany mają wpłynąć na większy komfort pracy osób wykonujących swoje obowiązki zawodowe głównie przed monitorem komputera. Zwiększone zostały wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w tym aspekcie.

Co uległo nowelizacji? Przede wszystkim krzesła biurowe powinny być ergonomiczne i stabilne, tj. muszą posiadać co najmniej pięciopodporową podstawę z kółkami jezdnymi, regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska czy regulowane podłokietniki. Pracodawca powinien także zapewnić pracownikom stojak pod monitor lub podstawkę pod laptopa.

Dodatkowo pracownikom, których wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania, pracodawca ma obowiązek zrefundować zakup okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *