Bliżej Siebie

„Bliżej Siebie” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna, skupiająca się na temacie zdrowia psychicznego w środowisku pracy, której pomysłodawcą i organizatorem jest Grupa Artemis. Jej druga odsłona zwraca uwagę na stały element obecnej rzeczywistości społeczno-zawodowej, jakim są ciągłe zmiany, a motywem przewodnim czyni zarządzanie zmęczeniem zmianami i emocjami z nimi związanymi. Celem...

Feedback w firmie. Co zrobić by informacja zwrotna była konstruktywna?

Konstruktywne spojrzenie na daną osobę, proces, czy cele organizacji jest ogromną wartością. Nie powinien więc dziwić fakt tak dużej popularności feedbacku w świecie biznesu. Feedback, czyli informacja zwrotna, jest bardzo ważnym elementem w świecie biznesu, dzięki niemu pracownicy firmy mają możliwość: uzyskania informacji zewnętrznej co jest skuteczne, a co wymaga poprawy,...